Monthly Archives : febrero 2015

Home  /  2015  /  febrero

A Ruta Conserveira, unha iniciativa turística que pon en valor un sector fundamental da economía galega

Se son amantes da conserva e da tradición, a súa é a Ruta Conserveira. Unha iniciativa turística que pretende poñer en valor e promocionar as tradicionais factorías de transformación de peixe, e algunhas outras novas que xurdiron nos últimos tempos. A Ruta Conserveira nace para amosar o grande catálogo de…